Bir çoğumuz kendi ideolojik düşüncemizi tanımlarken dünyada kabul edilen genel tabirlerle ifade ediyoruz (örneğin: liberal, milliyetçi, sosyalist, sosyal demokrat vs.) ama bu tabirler birçok kez yeterli olmuyor.

Kendimi sosyalist olarak tanımlayan birisi olarak, özellikle sol ve sosyalist kesimde sosyalizmin çoğulcu ve insan eksenli bir düşünce biçimi olduğunu düşünüyorum, ancak ne yazık ki, kendisini sosyalist, hatta devrimci olarak niteleyen bazı çevrelerde ve bireylerde ‘’ben yaptım oldu’’culuk, ‘’en iyi ben bilirim’’cilik, ‘’benim dediğim olmazsa olmaz’’cılık olduğu aşikardır.

Yukarıda belirtilen özellikleri ‘‘devrimci’’ maskesi altında taşıyanlara sosyalist değil, ancak sosyal faşist denebilir.