OK21 forhandlet på plads!

Det er nok efterhånden klart for alle, at 2021 har været et mærkeligt år, da det er det første år i nyere tid, som vi er trådt ind i med lidt skepsis, frustration osv. i modsætning til andre år, hvor nytåret altid fejres med ønske og håb om nye oplevelser og glæder.

Noget helt andet er, at 2021 også er året, hvor de offentlige overenskomster skal forhandles. Fagbevægelsen og arbejdsgiversiden (Staten og KL) har derfor de seneste måneder været i gang med at forhandle, om enderne kunne nåes, uden der vil være en konfliktsituation, der i værste fald kan ende med lockout eller konflikt, som vi desværre var meget tæt på sidste gang.

Der kom heldigvis hvid røg fra mødelokalet den 15.2.2021, og parterne kunne fortælle, at de var blevet enige om et resultat, som de begge kunne leve med. Vi er som samfund i en særlig usikker tid, hvor vi ikke rigtig ved, hvordan økonomien og arbejdsmarkedet vil udvikle sig de kommende år, det er derfor rigtig vigtigt, at arbejdsmarkedsparterne kunne mødes, og vi ikke skal ud i en konfliktsituation.

Det er det dejlige ved Den danske model, hvor det er arbejdgiverparterne der forhandler for de parter de repræsenterer. Forhandlingsresultaterne skal snart til urafstemning blandt fagforbundenes medlemmer, hvor der forhåbentlig vil blive stemt JA til resultaterne. Først derefter vil OK21 komme helt på plads.