Tyrkiet bliver endnu farligere for kvinder!

Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdogan har i nat underskrevet et præsident dekret, der gør at Tyrkiet officielt udtræder af Istanbulkonventionen, der er en menneskerettighedstraktat fra Europarådet mod vold mod kvinder og vold i hjemmet. Antallet af såkaldte “æresdrab” har været stigende i landet de seneste år!

Tyrkiet er i forvejen hårdt ramt af drab på kvinder, hvor især tidligere kærester, ægtefæller og andre familiemedlemmer står for en stor andel af drabene på kvinderne. Det er bestemt ikke blevet nemmere at være kvinde i Tyrkiet, siden Erdogans konservative og religiøse AK Parti kom til magten for næsten 19 år siden.

Erdogan og hans kvindefjendske håndlangere har længe villet udtræde af Istanbulkonventionen, men har mødt stor modstand af de demokratiske kræfter i Tyrkiet, som har afholdt store demonstrationer imod præsidentens ønske – Corona restriktionerne, og politiets hårde behandling af de fredelige demonstranter har ikke tilbageholdt kvindeorganisationerne, de politiske partier i oppositionen og andre organisationer i at afholde demonstrationerne.

Ifølge opgørelser fra NGO’er der arbejder for kvindernes rettigheder i Tyrkiet, er der dræbt 421 kvinder i 2019 og 409 kvindedrab blev registreret i 2020.

Kort om Istanbulkonventionen:

■ Europarådets konvention om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet er den mest vidtgående internationale traktat om denne alvorlige overtrædelse af menneskerettighederne. Konventionen har til formål at få indført nultolerance over for denne form for vold, og den udgør et vigtigt skridt i bestræbelserne på at gøre Europa og resten af verden mere sikker.

■ Forebyggelse af vold, beskyttelse af ofrene og retsforfølgning af dem, der begår volden, er grundpillerne i konventionen, som også tilstræber holdningsændringer hos den enkelte ved at appellere til alle samfundsborgere, i særdeleshed mænd og drenge, om at ændre holdning. Grundlæggende er konventionen endnu en opfordring til større lighed mellem kønnene, fordi vold mod kvinder er dybt rodfæstet i uligheden mellem kvinder og mænd i samfundet og holdes i live af en kultur præget af tolerance og fornægtelse.

One thought on “Tyrkiet bliver endnu farligere for kvinder!

Comments are closed.